Firma "Usługi Geodezyjne Mariusz Czobot" jest firmą założoną w 2000 roku, działającą na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska. Wykonujemy pełny zakres prac związanych z geodezją i kartografią. Do prac tych można zaliczyć:

- rozgraniczenia
- wznowienia granic
- podziały nieruchomości
- mapy do celów projektowych
- tyczenie budynków
- pomiary powykonawcze
- obsługa geodezyjna inwestycji
- mapy sytuacyjno-wysokościowe
- wykorzystanie map numerycznych

 

Wszystkie w/w opracowania wykonujemy zarówno w formie analogicznej jak i numerycznej. Posiadamy wysokiej klasy sprzęt pomiarowy oraz obliczeniowy, własne środki transportu. Należy dodać, iż niskie ceny są naszym atutem na rynku geodezyjnym.
Firma zatrudnia dziesięciu wykwalifikowanych pracowników.

USŁUGI GEODEZYJNE Mariusz Czobot

ul. Gliwicka 39
43-180 ORZESZE

32 737 14 42, 602 809 033
32 737 14 42

www.czobot.pl

Données pour retrouver une entreprise
Thème sectoriel : USŁUGI
Classification de branches : Usługi geodezyjne
Ville : ORZESZE
Voïvodie : ŚLĄSKIE